NGO

Get Adobe Flash player

Najważniejsze terminy i działania związane z pracami KDS-ów oraz...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-01-19 14:48, eturczanska

Najważniejsze terminy i działania związane z pracami KDS-ów oraz przykłady dokumentów

Najważniejsze terminy i działania związane z pracami KDS-ów (branżowych komisji dialogu społecznego oraz dzielnicowych komisji dialogu społecznego):

do  31 stycznia:
przedstawienie sprawozdania z prac KDS-ów za 2017 rok oraz przesłanie na adres ngo@um.warszawa.pl 

do 15 lutego:
pierwsze spotkanie  KDS-ów zwołane przez przewodniczącego

do 28 lutego:
wybranie przewodniczącego i/lub prezydium na dwuletnią kadencję
zebranie lub zweryfikowanie oświadczeń o chęci udziału w KDS-ach
przygotowanie lub aktualizacja regulaminów pracy
przygotowanie zarysu rocznego planu pracy

Powyższe informacje dotyczą  funkcjonujących KDS-ów. W przypadku nowo utworzonych KDS-ów dokumenty muszą powstać najpóźniej do trzeciego posiedzenia.

KDS-y sporządzają i przesyłają do zamieszczenia na stronie internetowej Miasta na adres ngo@um.warszawa.pl:
1) regulamin pracy oraz zarys rocznego planu pracy;
2) aktualną informację o przewodniczącym i prezydium wraz z danymi kontaktowymi oraz aktualną listę organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych. Listę można aktualizować także w ciągu roku kalendarzowego; 
3) ogłoszenia o miejscu i terminie posiedzeń (na co najmniej siedem dni przed terminem spotkania);
4) sprawozdania ze swoich posiedzeń, zawierające główne ustalenia i wyniki głosowań (w terminie nie dłuższym niż miesiąc od odbycia spotkania);
5) roczne sprawozdanie z pracy KDS-ów.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Przykład regulaminu BKDS
  (plik: przyklad_regulaminu_bkds.docx, rozmiar pliku: 21.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Przykład regulaminu DKDS
  (plik: przyklad_regulaminu_dkds.docx, rozmiar pliku: 20.86 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Przykład Zarysu rocznego planu pracy
  (plik: przyklad_zarys_rocznego_planu_pracy_bkds_dkds.docx, rozmiar pliku: 20.12 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Sprawozdanie z działalności KDS w 2017 roku
  (plik: sprawozdanie_z_dzialalnosci_kds_2017.doc, rozmiar pliku: 42 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Sprawozdanie z działalności DKDS w 2017 roku
  (plik: sprawozdanie_z_dzialalnosci_dkds_2017.doc, rozmiar pliku: 46.5 KB)
  Pobierz