NGO

Get Adobe Flash player

Samochody do wzięcia

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2014-07-24 15:28, agasior

Samochody do wzięcia

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są nieodpłatnym otrzymaniem używanego samochodu z zasobów m.st. Warszawy do wykorzystania na prowadzenie działań statutowych skierowanych do mieszkańców Warszawy.

Każda organizacja składająca wniosek może otrzymać tylko jeden samochód. W formularzu zgłoszeniowym można wskazać kolejność preferowanych pojazdów.

Do nieodpłatnego przekazania w formie darowizny dostępne są następujące samochody (po kliknięciu na nazwę samochodu pojawią się szczegółowe informacje zawierające opis i dane dotyczące stanu technicznego oraz jego aktualne zdjęcia):

 1. Daewoo Lanos - zielony metalik
 2. Daewoo Lanos – bordowy metalik
 3. Daewoo Lanos - biały
 4. Peugeot 406

Kryteria wyboru oferty:

 1. Ofertę może złożyć organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dalej jako organizacja.
 2. Organizacja musi prowadzić działania na rzecz mieszkańców Warszawy lub organizacji, które prowadzą takie działania.
 3. W przypadku realizowania zadań ze środków m.st. Warszawy wszystkie do tej pory otrzymane przez organizację dotacje z budżetu m.st. Warszawy muszą być rozliczone (dotyczy zadań już zakończonych, które zgodnie z zawartymi umowami powinny być już rozliczone).
 4. Organizacja nie może zalegać z należnościami wobec m.st. Warszawy z tytułu:
  • podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych,
  • najmu lub bezumownego zajmowania lokalu użytkowego lub gruntu,
  • użytkowania wieczystego lub dzierżawy gruntu.
 5. Wskazanie uzasadnienia konieczności posiadania samochodu przez organizację – podanie konkretnych działań, do których organizacja będzie używała samochód, oraz stopnia jego wykorzystania (np. liczba dni w miesiącu).
 6. Podanie źródła finansowania utrzymania samochodu (koszty paliwa, ubezpieczenia, amortyzacji, napraw etc.).
 7. Kompletne wypełnienie formularza i podpisanie go przez uprawnione osoby.
 8. Dołączenie aktualnej kopii odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji.

 

Termin składania ofert:

Oferty, zawierające wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz wraz z aktualną kopią odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji, należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2014 roku na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa):

 • osobiście (sekretariat – pok. 136 na I piętrze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00) albo
 • za pomocą poczty (liczy się data dotarcia przesyłki do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy).

 

Oferty będą rozpatrywane przez komisję składającą się z pracowników Biura Administracyjno-Gospodarczego i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Warszawska Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Ogłoszenie wyników nastąpi w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.

Nieodpłatne przekazanie samochodów nastąpi na podstawie umów darowizny podpisanych przez m.st. Warszawę i organizacje, których oferty zostaną wybrane.

Organizacje będą zobowiązane do utrzymania na samochodach naklejek informujących, że są one nieodpłatnie przekazane przez m.st. Warszawę, a także do niezbywania samochodów przez rok od dnia ich nieodpłatnego przekazania przez m.st. Warszawę.

Samochody będzie można zobaczyć w dniach 5 i 19 sierpnia po uprzednim telefonicznym umówieniu z pracownikiem m.st. Warszawy (p. Piotr Nadaj 0 509 657 706)

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres ngo@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Daewoo Lanos - zielony metalik
  (plik: lanos_zielony_metalik.pdf, rozmiar pliku: 126.55 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Daewoo Lanos - bordowy metalik
  (plik: lanos_bordowy_metalik.pdf, rozmiar pliku: 105.52 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Daewoo Lanos - biały
  (plik: lanos_bialy.pdf, rozmiar pliku: 102.51 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Peugeot 406
  (plik: peugeot_406.pdf, rozmiar pliku: 108.29 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Formularz
  (plik: formularz_samochody_23_07_14.doc, rozmiar pliku: 56 KB)
  Pobierz