NGO

Get Adobe Flash player

Zarządzenie zmieniające procedurę konkursową w Mieście

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2015-11-09 14:54, jholanowski

Zarządzenie nr 1514/2015 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu m.st. Warszawy w biurach Urzędu m.st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy oraz trybu rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań publicznych, wprowadziło zmiany do ogłoszeń konkursowych.

Usunięte zostały punkty mówiące o możliwości podzlecania jedynie czynności technicznych.