NGO

Get Adobe Flash player

Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-12-03 10:48, ext.piotr.jesiotr

Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

wtorek, 19 stycznia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19 stycznia 2021 r. do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Jurzyńska, nr telefonu 224439241, od poniedziałki do wtorku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 5213/2020 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: ogloszenie_edukacja_2021_spr.docx, rozmiar pliku: 50.4 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 5258/2020 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: powolanie_komisji_2021.docx, rozmiar pliku: 24.85 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-edukacja.pdf, rozmiar pliku: 510.66 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy-2021-dzielnice-93-210.rtf, rozmiar pliku: 172.38 KB)
  Pobierz