NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów ogłoszonych po 1 października 2014 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
piątek, 14 grudzień, 2018 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 14 grudzień, 2018 - 16:00
Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 17 grudzień, 2018 - 16:00
Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 17 grudzień, 2018 - 16:00
Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 17 grudzień, 2018 - 16:00
Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 7 styczeń, 2019 - 16:00
Realizacja cyklicznych na przestrzeni lat wydarzeń kulturalnych kształtujących wizerunek Śródmieścia. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 7 styczeń, 2019 - 16:00
Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych dziedzinach i formach artystycznych. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 7 styczeń, 2019 - 16:00
Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej, zakładających aktywność twórczą uczestników. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 21 marzec, 2019 - 16:00
Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
piątek, 22 marzec, 2019 - 23:59
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej