NGO

Get Adobe Flash player

„Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-26 11:45, ext.piotr.jesiotr

„Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 17 grudnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:
„Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym”

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17.12.2020 roku do godz. 16:00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Roman Stachurski: nr telefonu 22 32 54 205, Paweł Szułczyński:
nr telefonu 22 32 54 207, od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 – 15:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 830/2020 Zarządu Dzielnicy Białołęka z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 830_uchwala_wom.docx, rozmiar pliku: 28.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: 830_zalacznik_uchwala_wom.docx, rozmiar pliku: 41.49 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 854/2020 Zarządu Dzielnicy Białołęka z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 830/2020
  (plik: 854_2020_uchwala_wom_zmieniajaca.docx, rozmiar pliku: 29.11 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załączniki do uchwały nr 854/2020
  (plik: 854_zalacznik_zmieniajacy_uchwala_wom.docx, rozmiar pliku: 41.07 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała nr 851/2020 Zarządu Dzielnicy Białołęka z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: 851_2020_uchwala_powolujaca_komisje_wom.docx, rozmiar pliku: 24.44 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej.rtf, rozmiar pliku: 52.88 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.docx, rozmiar pliku: 29.44 KB)
  Pobierz