NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-19 12:54, ext.piotr.jesiotr

Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 17 grudnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17 grudnia 2020 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, nr telefonu 22 44 34 292, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr CXXVIII/1489/20 Zarządu Dzielnicy Włochy z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_ws._powolania_komisji_konkursowej_do_opiniowania_ofert.docx, rozmiar pliku: 27.45 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-integracja.rtf, rozmiar pliku: 89.91 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy-integracja_wlochy.pdf, rozmiar pliku: 1131.95 KB)
  Pobierz