NGO

Get Adobe Flash player

Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-19 14:28, ext.piotr.jesiotr

Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 18 grudnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 18 grudnia 2020 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: (22) 443 55 29, (22) 443-53-00 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 2954/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_oglaszajaca_konkurs.docx, rozmiar pliku: 17.49 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie_konkursowe.pdf, rozmiar pliku: 555.79 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 2998/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 2 grudnia 20-20 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_powolujaca_komisje.docx, rozmiar pliku: 28.29 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uchwała nr 3117/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_-komisja.docx, rozmiar pliku: 25.02 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-216_2.rtf, rozmiar pliku: 53.27 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skan_2020-12-29_14-32-11-043_0001.pdf, rozmiar pliku: 520.58 KB)
  Pobierz