NGO

Get Adobe Flash player

Zakup usług od organizacji pozarządowych

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2014-05-13 12:00, agasior

Głównym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych jest, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tryb otwartego konkursu ofert. Ustawodawca przewidział jednakże inne tryby zlecania, które są dopuszczalne na podstawie odrębnych przepisów, w tym zakup usługi od organizacji pozarządowych (prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową).

Zgodnie z § 7 ust. 4 programu współpracy na 2020 rok, jeżeli zadania publiczne mogą być zrealizowane efektywniej niż trybie otwartego konkursu ofert, można powierzyć wykonanie takich zadań w trybie zakupu usługi od organizacji pozarządowych, prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania. Taki zakup usług dokonywany jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie § 12 pkt. 2 programu współpracy na 2020 rok stanowi, że m.st. Warszawa podaje do publicznej wiadomości listę organizacji realizujących zadania publiczne poza trybem otwartego konkursu ofert. Poniżej zamieszczone zostały wykazy zawierające dane dotyczące usług zakupionych przez m.st. Warszawę od organizacji pozarządowych w latach 2010-2018.

Pliki do pobrania - Zakup usług od organizacji pozarządowych

 1. 1.
  wykaz dotyczący zakupu przez m.st. Warszawę usług od organizacji pozarządowych w 2019 roku
  (plik: zakup_uslug_2019.xlsx, rozmiar pliku: 34.57 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  wykaz dotyczący zakupu przez m.st. Warszawę usług od organizacji pozarządowych w 2018 roku
  (plik: zakup_uslug_od_organizacji_pozarzadowych_2018.xlsx, rozmiar pliku: 62.73 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  wykaz dotyczący zakupu przez m.st. Warszawę usług od organizacji pozarządowych w 2017 roku
  (plik: zakup_uslug_od_organizacji_pozarzadowych_w_2017_roku.xlsx, rozmiar pliku: 51.73 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  wykaz dotyczący zakupu przez m.st. Warszawę usług od organizacji pozarządowych w 2016 roku
  (plik: zakup_uslug_od_organizacji_pozarzadowych_2016.xlsx, rozmiar pliku: 58.36 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  wykaz dotyczący zakupu przez m.st. Warszawę usług od organizacji pozarządowych w 2015 roku
  (plik: zakup_uslug_od_organizacji_pozarzadowych_2015.xlsx, rozmiar pliku: 53.84 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  wykaz dotyczący zakupu przez m.st. Warszawę usług od organizacji pozarządowych w 2014 roku
  (plik: wykaz_dotyczacy_zakupu_przez_m.st_._warszawe_uslug_od_organizacji_pozarzadowych_w_2014_roku.xls, rozmiar pliku: 160 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  wykaz dotyczący zakupu przez m.st. Warszawę usług od organizacji pozarządowych w 2013 roku
  (plik: zakup_uslug_od_organizacji_pozarzadowych_2013_r.xls, rozmiar pliku: 205.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  wykaz dotyczący zakupu przez m.st. Warszawę usług od organizacji pozarządowych w 2012 roku
  (plik: zakup_uslug_od_organizacji_pozarzadowych_2012.xls, rozmiar pliku: 190 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  wykaz dotyczący zakupu przez m.st. Warszawę usług od organizacji pozarządowych w 2011 roku
  (plik: zakup_uslug_od_organizacji_pozarzadowych_popr_2011.xls, rozmiar pliku: 151 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  wykaz dotyczący zakupu przez m.st. Warszawę usług od organizacji pozarządowych w 2010 roku
  (plik: zakup_uslug_od_organizacji_pozarzadowych_2010.xls, rozmiar pliku: 150.5 KB)
  Pobierz