NGO

Get Adobe Flash player

Forum Komisji Dialogu Społecznego

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-01-10 11:44, ext.piotr.jesiotr

Forum Komisji Dialogu Społecznego działa w celu wzmocnienia i pogłębienia współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, a jego głównym zadaniem jest wymiana informacji pomiędzy branżowymi komisjami dialogu społecznego i dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego.

Funkcjonowanie Forum określa § 28 programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi.

 

Posiedzenia FKDS są jawne i otwarte. Odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Pełnomocnika. W pracach FKDS biorą udział przedstawiciele ciał dialogu oraz zaproszeni goście.

Miasto wspiera FKDS poprzez:

1)      zamieszczanie na stronach Miasta informacji o terminach posiedzeń oraz notatek ze spotkań;

2)      zapewnianie sal na spotkania.

FKDS otrzymuje wsparcie merytoryczne i organizacyjne m.in.: w zakresie tworzenia programu pracy FKDS, merytorycznego przebiegu spotkań oraz zapraszania na spotkania i podsumowywania spotkań, w tym sporządzania notatek z posiedzeń. Miasto wspiera FKDS za pośrednictwem SCWO lub samodzielnie.