NGO

Get Adobe Flash player

S3KTOR - konkurs na najlepszą inicjatywę pozarządową 2010 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2011-05-28 08:14, mleciak

 

Laureaci konkursu S3KTOR 2010!

Znamy już ośmiu laureatów konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową 2010 roku S3KTOR, w tym dwóch zwycięzców - nagrody mieszkańców i Grand Prix.

 

I.    EDUKACJA

Wielka Architektura dla Wszystkich Dzieci
Realizator: Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"

Inicjatywę „Wielka Architektura dla Wszystkich Dzieci” Kapituła doceniła głównie ze względu na fakt, iż jest to projekt skierowany do licznej, a nadal dość „zaniedbanej” grupy społecznej niewidomych i słabowidzących mieszkańców Warszawy, przede wszystkim dzieci.

O wyborze zaważyło również nowatorstwo przedsięwzięcia – Kapituła uznała, że przybliżenie ww. grupie odbiorczej dziedziny sztuki, jaką jest architektura to pomysł innowacyjny, nierealizowany do tej pory w Warszawie (a przynajmniej nie na taką skalę) przez żadne inne organizacje pozarządowe, instytucje kultury ani jednostki samorządu lokalnego.

Pod uwagę wzięty został także aspekt integracyjny projektu – inicjatywa skierowana była również do dzieci widzących i miała uwrażliwić je na problemy oraz trudności ich niewidomych rówieśników.

 

 

II.    EKOLOGIA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Nie przyznano

Kapituła zgodnie przyznała, że poziom inicjatyw nominowanych do nagrody głównej w tej kategorii, pod względem zasięgu oddziaływania, trwałości wywołanych przez nie zmian postaw społecznych i oryginalności odbiega od poziomu inicjatyw nominowanych w pozostałych kategoriach konkursowych. Z tego względu jednogłośnie podjęta została decyzja o nieprzyznaniu nagrody w kategorii II. Ekologia i środowisko przyrodnicze.

 

 

III.    KULTURA

Najdłuższe Urodziny
Realizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Smolnej

W tym projekcie doceniony przez członków Kapituły został „oddolny” i społeczny, w dosłownym znaczeniu tego słowa, charakter inicjatywy. Inicjatywa zorganizowana została przez wolontariuszy, a nie etatowych pracowników Stowarzyszenia Mieszkańców Ulicy Smolnej. Do współpracy udało się namówić licznych artystów-pianistów – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów – którzy w wydarzeniu wzięli udział również nieodpłatnie.

Za przyznaniem nagrody głównej projektowi „Najdłuższe Urodziny” przemówiło także efektywne wykorzystanie środków finansowych – przy budżecie liczącym 25 tys. złotych udało się zorganizować projekt, który dotarł do ponad 130 tys. osób.

 

 

IV.    POMOC SPOŁECZNA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Jesień na Sielecko - lokalnie, twórczo, sąsiedzko
Realizator: Fundacja Pro Bono PL

Inicjatywa „Jesień na Sielecko” wybrana została w uznaniu za swój lokalny, warszawski (a ściślej, sielecki) charakter, skuteczność w dotarciu do grupy docelowej (dzieci w wieku 8 -15 lat) oraz ze względu na trafność doboru narzędzi komunikacji i tematyki zajęć do grupy docelowej.

 W przeciwieństwie do większości pozostałych projektów nominowanych do nagrody głównej w kategorii IV. Pomoc społeczna i profilaktyka uzależnień, inicjatywa ta realizowała działania komplementarne wobec działań m.st. Warszawy, a nie działania systemowe, które z definicji należą (lub powinny należeć) do właściwości samorządu lokalnego.

Uwagę Kapituły zwróciła także duża liczba wolontariuszy uczestniczących w projekcie (45 osób) oraz relatywnie niski budżet (25 tys. złotych).

 

 

V.    PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE

Festiwal Powiślenia 2010

Realizator: Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych

Jako laureata w kategorii V. Projekty interdyscyplinarne Kapituła Konkursowa wskazała inicjatywę „Festiwal Powiślenia 2010”. Zadecydował o tym przede wszystkim lokalny, warszawski charakter inicjatywy oraz prężna współpraca realizatora projektu, Fundacji Działań Kulturalnych i Społecznych, z licznymi partnerami lokalnymi – organizacjami pozarządowymi, instytucjami kulturalnymi, punktami usługowymi oraz kawiarniami.

Dodatkowo, uwzględniając rozmach projektu, różnorodność jego programu oraz liczbę odbiorców (13 tys. osób), zrealizowany on został przy zaskakująco niskim budżecie, równym 5 tys. złotych.

 

 

VI.    PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Kampania Społeczna "O Mamma Mia! Tu wózkiem nie wjadę"
Realizator: Fundacja MaMa

Wśród inicjatyw nominowanych do nagrody w kategorii VI. Przestrzeń miejska Kapituła postanowiła wyróżnić inicjatywę „O Mamma Mia! Tu wózkiem nie wjadę”. Projekt ten, na tle pozostałych, cechował się największą skutecznością podejmowanych w jego ramach działań (mierzoną liczbą realnie zaistniałych na skutek kampanii zmian – 20 remontów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy).

Kapituła Konkursowa wysoko oceniła także użyteczność społeczną tego projektu i istotność poruszonego w nim problemu związanego z przestrzenią miejską – dostępności obiektów publicznych dla wózków.

 

 

VII.    SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I PRAWA CZŁOWIEKA

Nie przyznano

Podobnie jak w przypadku kategorii II. Ekologia i środowisko przyrodnicze, Kapituła Konkursowa uznała, że poziom inicjatyw nominowanych do nagrody głównej w tej kategorii pod względem oryginalności, zasięgu oddziaływania lub użyteczności społecznej, odbiega od poziomu inicjatyw nominowanych w pozostałych kategoriach konkursowych.
W związku z powyższym, większością głosów, podjęta została decyzja o nieprzyznaniu nagrody w tej kategorii.

Kapituła szczególną uwagę zwróciła na inicjatywie pt. „Niepełnosprawnik”, doceniając intencje i zamierzenia tego projektu, ale negatywnie oceniła jakość jego realizacji i dostępność dla dedykowanych odbiorców – niepełnosprawnych warszawiaków.

 

 

VIII.    SPORT I REKREACJA

Nie przyznano

Ponownie Kapituła Konkursowa zgodnie stwierdziła, że trzy z czterech inicjatyw nominowanych do nagrody głównej w tej kategorii nie reprezentują poziomu konkursowego i że przyznanie nagrody którejkolwiek z nich będzie rażącą niesprawiedliwością wobec pozostałych zdobywców S3KTOR-ów.

Jeśli chodzi o inicjatywę czwartą – Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2010 – mimo uznania dla rozmachu tego projektu oraz znaczącej roli, jaką odegrał on w świadomości społecznej, Kapituła uznała, że było to wydarzenie na poziomie raczej ogólnopolskim niż stołecznym i z tego powodu nie zdecydowała się na przyznanie mu tytułu najlepszej warszawskiej inicjatywy pozarządowej 2010 roku.

 

 

IX.    ZDROWIE

Wszechstronna i profesjonalna opieka domowa nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby
Realizator: Warszawskie Hospicjum Społeczne

Po długiej dyskusji oraz rozważeniu plusów i minusów wszystkich inicjatyw nominowanych do nagrody głównej w kategorii IX. Zdrowie, Kapituła postanowiła wyróżnić projekt realizowany przez Warszawskie Hospicjum Społeczne.

W ocenie tego projektu zaważyła istotność problemu opieki nad chorymi terminalnie oraz ich rodzinami. Kapituła doceniła także fakt, iż inicjatywa ta, zapewniając swoim beneficjentom opiekę w ich własnych domach, stanowi doskonałe uzupełnienie warszawskiego systemu państwowej oraz społecznej opieki paliatywnej.

Zaletą inicjatywy było również jej kompleksowe podejście do tematu opieki nad chorymi i ich rodzinami, poczynając od kwestii materialno-sprzętowych, a kończąc na sprawach duchowych, a także rzetelne przygotowanie i przeszkolenie współpracujących z Hospicjum wolontariuszy.

 

 

NAGRODA MIESZKAŃCÓW

Poza Ciszą i Ciemnością
Realizator: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

 


GRAND PRIX

Najdłuższe Urodziny
Realizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Smolnej

 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu S3KTOR odbyło się w dniu 26 maja 2011 roku w Forcie Sokolnickiego przy ul. Czarnieckiego 51 w Parku im. Stefana Żeromskiego na Żoliborzu.

 

 

 

Celem konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową pt. S3KTOR było wyłonienie i promocja najlepszych inicjatyw pozarządowych, realizowanych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe na rzecz Warszawy i jej mieszkańców, w dziewięciu różnych kategoriach tematycznych.

Poprzez nagłośnienie konkursu oraz zaproszenie mieszkańców do zgłaszania propozycji inicjatyw organizatorzy chcieli przybliżyć warszawiakom pojęcie trzeciego sektora oraz zachęcić do zainteresowania się tym, jakie działania społeczne podejmowane są w ich najbliższej okolicy.

Zobacz na mapie

1.
zamknij
siedziba Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Dane adresowe:
ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: 22 443 34 00
fax: 22 443 34 02

Pliki do pobrania - dotyczące konkursu S3KTOR

 1. 1.
  Zarządzenie nr 41/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2010 roku ws. ogłoszenia konkursu S3KTOR
  (plik: zarzadzenie_nr_41_2010.doc, rozmiar pliku: 33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2010 roku pt. „S3KTOR”
  (plik: zarzadzenie_nr_41_2010_-_regulamin.doc, rozmiar pliku: 72.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Karta Zgłoszenia
  (plik: zarzadzenie_nr_41_2010_-_karta_zgloszenia.doc, rozmiar pliku: 36 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Informacja o inicjatywie zgłoszonej do konkursu
  (plik: zarzadzenie_nr_41_2010_-_informacja_o_inicjatywie.doc, rozmiar pliku: 40 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Kalendarium konkursu S3KTOR
  (plik: kalendarium_na_strone_gora-dol.pdf, rozmiar pliku: 354.98 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Mapka lokalizacji siedziby Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
  (plik: mapka_CKS.bmp, rozmiar pliku: 669.1 KB)
  Pobierz