NGO

Get Adobe Flash player

Zasady konkursu S3KTOR

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2011-04-06 08:42, mleciak

   

Celem konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową pt. S3KTOR jest wyłonienie i promocja najlepszych inicjatyw pozarządowych, realizowanych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe na rzecz Warszawy i jej mieszkańców, w dziewięciu różnych kategoriach tematycznych.

Poprzez nagłośnienie konkursu oraz zaproszenie mieszkańców do zgłaszania propozycji inicjatyw organizatorzy chcą przybliżyć warszawiakom pojęcie trzeciego sektora oraz zachęcić do zainteresowania się tym, jakie działania społeczne podejmowane są w ich najbliższej okolicy.

 

 

KTO I JAK MOŻE ZGŁOSIĆ WYBRANĄ INICJATYWĘ DO KONKURSU?

Inicjatywy do konkursu mogą zgłaszać wszyscy, zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy, czy obserwatorzy wybranych projektów.

Zgłoszenie inicjatywy następuje poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, w terminie od 3 stycznia do 25 lutego 2011 r. Karty Zgłoszenia (do pobrania na dole strony).

Karty Zgłoszeń można dostarczyć w następujący sposób:

 • złożyć osobiście w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej przy ul. Senatorskiej 27, I piętro, pok. 1.36 (sekretariat),
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres ngo@um.warszawa.pl (skan),
 • przesłać faksem na numer 22 44 33 402.

 

Organizacje, których inicjatywy zostały zgłoszone do konkursu, są o tym fakcie informowane (za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie) i proszone o dosłanie szczegółowych danych dotyczących projektów.

 

Tylko inicjatywy, których udział w konkursie potwierdzony został poprzez dostarczenie do dnia 11 marca 2011 r. przez odpowiednią organizację wypełnionego i podpisanego formularza pt. Informacja o inicjatywie zgłoszonej do konkursu (do pobrania na dole strony) , uwzględniane zostaną w konkursie.

 

 

KTO I W JAKI SPOSÓB WYBIERA NAJLEPSZE WARSZAWSKIE INICJATYWY 2010 ROKU?

Wstępnej oceny zgłoszonych inicjatyw dokonują biura merytoryczne Urzędu m.st. Warszawy wraz z działającymi przy nich komisjami dialogu społecznego. Będąca tego wynikiem lista nominacji do nagród głównych przekazana zostaje Kapitule Konkursowej, której przewodniczy Prezydent m.st. Warszawy. Kapituła wybiera laureatów nagród we wszystkich dziewięciu kategoriach konkursowych:

 1. Edukacja
 2. Ekologia i środowisko przyrodnicze
 3. Kultura
 4. Pomoc społeczna i profilaktyka uzależnień
 5. Projekty interdyscyplinarne
 6. Przestrzeń miejska
 7. Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka
 8. Sport i rekreacja
 9. Zdrowie

i spośród nich wskazuje również zwycięzcę Grand Prix.

 

 

NAGRODA MIESZKAŃCÓW - OTWARTE GŁOSOWANIE NA INICJATYWY NOMINOWANE DO NAGRODY GŁÓWNEJ

Poza nagrodami przyznawanymi przez Kapitułę, wręczana jest także nagroda mieszkańców – dla inicjatywy nominowanej do nagrody głównej, która otrzymała najwięcej głosów poparcia w głosowaniu mieszkańców, odbywającym się w dniach 30 marca – 15 kwietnia 2011 r.

 

Lista inicjatyw nominowanych do nagrody głównej (a tym samym do nagrody mieszkańców) od dnia 29 marca 2011 r. dostępna będzie na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Senatorskiej 27, I piętro.

 

Głos oddać można w następujący sposób:

 • za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu aplikacji internetowej, znajdującej się na stronie www.um.warszawa.pl/ngo,
 • poprzez nadesłanie nazwy wybranej organizacji pocztą zwykłą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa,
 • poprzez zgłoszenie nazwy wybranej organizacji osobiście (na piśmie) w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej przy ul. Senatorskiej 27, I piętro, pok. 1.36 (sekretariat).

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 26 maja 2011 roku.

Przedstawiciele organizacji będących realizatorami zwycięskich inicjatyw w dziewięciu kategoriach konkursowych, inicjatywy będącej laureatem Grand Prix oraz inicjatywy będącej laureatem nagrody mieszkańców, otrzymują z rąk Prezydenta m.st. Warszawy symboliczne „S3KTOR”-y oraz prawo do posługiwania się tytułem oraz logotypem „Najlepszej warszawskiej inicjatywy pozarządowej 2010 roku”.

 

 

W razie pytań i wątpliwości dotyczących konkursu S3KTOR zapraszamy do kontaktu z organizatorami konkursu pod adresem poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl lub numerem telefonu 22 44 33 400.

Zobacz na mapie

1.
zamknij
siedziba Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Dane adresowe:
ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: 22 443 34 00
fax: 22 443 34 02

Pliki do pobrania - dotyczące konkursu S3KTOR

 1. 1.
  Zarządzenie nr 41/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2010 roku ws. ogłoszenia konkursu S3KTOR
  (plik: zarzadzenie_nr_41_2010.doc, rozmiar pliku: 33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2010 roku pt. „S3KTOR”
  (plik: zarzadzenie_nr_41_2010_-_regulamin.doc, rozmiar pliku: 72.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Karta Zgłoszenia
  (plik: zarzadzenie_nr_41_2010_-_karta_zgloszenia.doc, rozmiar pliku: 36 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Informacja o inicjatywie zgłoszonej do konkursu S3KTOR
  (plik: zarzadzenie_nr_41_2010_-_informacja_o_inicjatywie.doc, rozmiar pliku: 40 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Kalendarium konkursu S3KTOR
  (plik: kalendarium_S3KTOR_poprawione.pdf, rozmiar pliku: 354.85 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Mapka lokalizacji siedziby Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
  (plik: mapka_CKS.bmp, rozmiar pliku: 669.1 KB)
  Pobierz