NGO

Get Adobe Flash player

Otwarte konkursy ofert

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2011-02-19 20:15, agasior

Image preview

M.st. Warszawa może zlecić realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536, z pózn. zm.). Głównym trybem takiego zlecania są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, które są przygotowywane i przeprowadzane przez biura Urzędu m.st. Warszawy (zadania o charakterze ogólnomiejskim) oraz wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy (zadania o charakterze dzielnicowym). 

Konkursy są ogłaszane w formie zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy (zadania o charakterze ogólnomiejskim) lub uchwał zarządów dzielnic m.st. Warszawy (zadania o charakterze dzielnicowym), natomiast zawsze są rozstrzygane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Dokumenty związane z przeprowadzaniem otwartych konkursów ofert (w tym ogłoszenia i ogłoszenia wyników konkursu) można łatwo znaleźć korzystając z wyszukiwarki konkursowej. Ze względu na zmianę witryny internetowej jeszcze nie wszystkie dane zostały przeniesione na nową stronę, dlatego też niektóre informacje związane z poprzednimi latami nie są w pełni aktualne i uporządkowane.

W zakładce Ogłoszone zamieszczone są ogłoszenia konkursowe, w odpowiedzi na które można złożyć oferty. Gdy termin składania ofert mija, ogłoszenie konkursowe przenoszone jest do zakładki Rozpatrywane - dodawane są tutaj wszelkie dokumenty związane z danym ogłoszeniem, czyli uchwała lub zarządzenie dotyczące powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert oraz wykaz ofert spełniających wymagania formalne. Po podpisaniu przez Prezydenta m.st. Warszawy zarządzenia ws. ogłoszenia wyników konkursu jest ono zamieszczane wraz z powiązanymi z nim dokumentami (ogłoszenie konkursowe, powołanie Komisji konkursowej, wykaz ofert spełniających wymagania formalne oraz wszelkie zmiany) w zakładce Rozstrzygnięte.