NGO

Get Adobe Flash player

prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-21 11:13, ext.piotr.jesiotr

prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 13 grudnia, 2019 - 15:40

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020 – 2022 oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 13.12.2019 roku do godz. 15:40. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2019 roku do godz. 18:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy
  ul. Nowogrodzkiej 43 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Hubert Mazurek Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej w Wydziale Sportu i Spraw Społecznych dla Dzielnicy Śródmieście, nr telefonu 22 4439280, od poniedziałku do piątku w godz. 14-16).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 2804/2019 ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_2804.2019_ogloszenie_konkursowe_-_srodowiskowy_dom_samopomocy_2020-2022.docx, rozmiar pliku: 44.98 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 2847/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_komisja_konkursowa_sds_2020-2022.docx, rozmiar pliku: 25.46 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej_konkurs_2804-2019.pdf, rozmiar pliku: 180.73 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: ocena_formalna_-_poprawiona.pdf, rozmiar pliku: 219.12 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_ocena_merytoryczna.pdf, rozmiar pliku: 273.82 KB)
  Pobierz